Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την SO Kwadraat, οργανώνεται κάθε χρόνο «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές και μέλη ΔΕΠ αλλά και αποφοίτους των Σχολών του ιδρύματος να προχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Η εβδομάδα επιχειρηματικότητας ξεκίνησε πρώτη φορά με επιτυχία το Μάιο του 2012, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 15 επιχειρηματικές ιδέες. Το 2013 στις 2-8 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 2η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή 16 ομάδων του ΕΜΠ και στις 28 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου του 2014 η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή 17 ομάδων.
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, οργανώνει την 4η «Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας» με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και να δεχτούν σχόλια, σε κλειστές συναντήσεις με τη συμμετοχή του Johan Van den Bossche εμπειρογνώμονα της SO Kwadraat και των μελών της ΜοΚΕ – ΕΜΠ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την ιδέα τους έως τις 20 Μαΐου 2015. Η ακριβής διεξαγωγή της εβδομάδας θα ανακοινωθεί σε επόμενη ανακοίνωση.
Για υποβολή της ιδέας σας πατήστε εδώ.


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10