Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει τον 3ο Ιδρυματικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου. Καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι η 15/6/2014.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες