Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει τον 3ο Ιδρυματικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Παιγνίου. Καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι η 15/6/2014.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10