Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 24-25/6 στη Βουδαπέστη, η 3η συνάντηση εργασίας του ερευνητικού έργου “Unveiling Creativity for Innovation in Europe” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Στο έργο συμμετέχουν 11 ερευνητικοί φορείς: το University of Manchester, που έχει και το συντονισμό του έργου, το Luigi Bocconi, το Πανεπιστήμιο του Brighton, το Copenhagen Business School, το Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης, το Eindhoven University of Technology, το Πολυτεχνείο το Μιλάνου, το Technical University του Μονάχου, το Πανεπιστήμιο του Gothenburg, το ZEW (Centre for European Economic Research) από το Manheim, και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ.

Η ερευνητική ομάδα του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ – που συντονίζεται από τον Καθηγητή Γ.Καλογήρου, και απαρτίζεται επίσης από τον Επικ. Καθηγητή Α.Τσακανίκα και τις μεταδιδακτορικές ερευνήτριες Α.Πρωτόγερου, και Α.Κοντόλαιμου – παρουσίασε αποτελέσματα της ερευνητικής του εργασίας, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο και τα χαρακτηριστικά των κλάδων της λεγόμενης δημιουργικής βιομηχανίας (creative industries) στην προώθηση της καινοτομίας. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στις περιοχές του design κάθε είδους, από software και mobile applications έως τη μόδα και την ένδυση, της ανάπτυξης περιεχομένου τέχνης και πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας, κτλ. Οι κλάδοι αυτοί αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ότι συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία καινοτομίας η οποία πέρα από την εμπορική αξία της αυτή καθεαυτή, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που απασχολούν όλο και περισσότερους εργαζομένους, είτε μέσω αυτοαπασχόλησης, είτε μέσω νέων δυναμικών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν σήμερα περίπου το 3,3% του ΑΕΠ της ΕΕ-27, ενώ απασχολούν 6,7 εκατομμύρια άτομα, περίπου 3% του συνολικού αριθμού εργαζομένων στην Ευρώπη. Αποδεικνύονται μάλιστα ιδιαίτερα ανθεκτικοί κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης, καθώς από το 2010 και μετά συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 10%. Ο ευρωπαϊκός δημιουργικός τομέας κατέχει επίσης ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά, επιδεικνύοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στο εξαγωγικό εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρεσβευτή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της κοινοτικής και εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς. Βασικό αντικείμενο συνολικά αυτού του ευρωπαϊκού έργου είναι να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να μετρήσει τη δυναμική αυτών των κλάδων και να προτείνει μέτρα πολιτικής για την ενίσχυσή τους και την ορθότερη αποτίμηση της αξίας τους.

Για την Ελλάδα, ο τομέας αυτός έχει ήδη αξιολογηθεί ως σημαντικός για την εγχώρια ανάπτυξη, γι’ αυτό και αποτελεί ένα από τα εννέα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση). Συνεπώς τα αποτελέσματα αυτού του έργου μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά στην εξειδίκευση των δράσεων που θα αναπτυχθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις – case studies με επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό ώστε να γίνει μία πρώτη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των εγχειρημάτων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.