Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου και ο Σπ. Λοιύκας συμμετείχαν στη συγγραφή του βιβλίου “2004: Η ελληνική οικονομία στο κατώφλι του 20ού αιώνα” από τις εκδόσεις ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ το 1995, στο οποίο επιμελητής ήταν ο Α. Κιντής. Συγκεκριμένα, ανέλαβαν τη συγγραφή του κεφαλάιου “Οι διεθνείς εξελίξεις και ο μετασχηματισμός των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα“.