Ο Υπ. Διδάκτορας Γεώργιος Σιώκας του εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασε την εργασία “Η σχέση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής και της Καινοτομικής Επίδοσης: Μια Εμπειρική Διερεύνηση σε 2000 Ελληνικές Επιχειρήσεις” στο Session 3 – Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική Ι.

Το συνέδριο είχε θέμα «Σύγχρονες Τάσεις Διοίκησης και Νέες Προοπτικές Επιχειρηματικότητας» και πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 11-15 Μαΐου 2015 στο συνεδριακό χώρο της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 61, Αθήνα).

Ο στόχος της εργασίας του είναι η μελέτη της εταιρικής στρατηγικής που ακολουθεί μία επιχείρηση και πως αυτή επηρεάζει την καινοτομική της συμπεριφορά και επίδοση είτε αφορά σε προϊόν, είτε παραγωγική διαδικασία, ή μεθόδους οργάνωσης.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη ανάλυση και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο μπορούν να βοηθήσουν στη χαρτογράφηση των σχέσεων μεταξύ εταιρικών στρατηγικών και τύπων καινοτομίας ενός πολύ σημαντικού τμήματος του επιχειρηματικού συστήματος της χώρας και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα τόσο δημόσιας πολιτικής για τις επιχειρήσεις όσο και συμπεράσματα για τους managers των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την παρουσίαση και την περίληψη κάτωθι ή να επικοινωνήσετε με τον ίδιο.

Η παρουσίαση είναι εδώ.

Η περίληψη της εργασίας είναι εδώ.