Την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΕEΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60, Αθήνα) θα διεξαχθεί το 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ). To ετήσιο ΦΣΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό forum νέων ερευνητών στις γνωστικές περιοχές της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Ειδικότερα, το 11ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:

– Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική
– Διοίκηση Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας
– Διοίκηση παραγωγής
– Διοίκηση συστημάτων μεταφορών
– Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
– Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα
– Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων/Οργανωσιακή Ψυχολογία
– Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
– Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
– Χρηματοοικονομική διοίκηση
– Συστήματα στήριξης αποφάσεων
– Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τηλεματικής

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 07/04/14.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην πρόσκληση υποβολής περιλήψεων ή στο site του συνεδρίου. Όσοι ερευνητές/υποψήφιοι διδάκτορες/φοιτητές επιθυμούν να συστήσουν θεματικές συνεδρίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Κώστα Ανδρουτσόπουλο, Λέκτορα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ: 210 8203673, email: kandro@aueb.gr). Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ η οργανωτική επιτροπή συγκροτείται από φοιτητές του τμήματος.


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10