Το GMC είναι ο μεγαλύτερος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής  με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες στον οποίο συμμετέχουν φοιτητές από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα να διοικήσουν τη δική τους εικονική επιχείρηση και να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι πάντα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές.

Ο 11ος διαγωνισμός Ελλάδας διοργανώνεται με τη συνεργασία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό- MBA International καθώς και το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εγγραφές των φοιτητών ξεκίνησαν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 2 Μαρτίου.

Η εγγραφή των ομάδων γίνεται μέσα στο συνημμένο αρχείο excel το οποίο περιλαμβάνει και σχετικές οδηγίες για την αποστολή του αρχείου με mail.

To αρχείο excel για τις εγγραφές μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η επίσημη ανακοίνωση των εγγραφών βρίσκεται εδώ (αρχείο pdf).