Δείτε το τελικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

Συντονιστής της ενότητας: “Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα” θα είναι ο υπ. διδάκτορας Νίκος Κανέλλος.

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για δέκατη συνεχή χρονιά το Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 16 Μαΐου 2013.

Το συνέδριο αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου είναι:

– Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης

– Διοίκηση Πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας

– Διοίκηση παραγωγής

– Διοίκηση συστημάτων μεταφορών

– Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

– Επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική

– Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

– Χρηματοοικονομική διοίκηση

– Συστήματα στήριξης αποφάσεων

– Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα τηλεματικής
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/13. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 29/03/13. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του συνεδρίου: http://fsdet.dmst.aueb.gr .