• “Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ν. Κουμούτσος, καθηγητής ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1985-1986.