• “Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Θεωρητική Ανάλυση και τυπολογία της βιομηχανικής προβληματικότητας στην Ελλάδα” (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λ. Παπαγιαννάκης), Planet/ΥΒΕΤ, 1994-1995.