Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, με τίτλο:

«Δυναμικές Ικανότητες και Λειτουργική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Δήμους».

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.