Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ (ΜοΚΕ ΕΜΠ) εξέδωσε το 4ο Ενημερωτικό της Δελτίο (Newsletter), στο οποίο παρουσιάζονται οι πρόσφατες και μελλοντικές δράσεις της όπως επίσης και ενδιαφέροντα άρθρα σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Δείτε το Newsletter