Το βραβείο για το καλύτερο poster με τίτλο “Financial profitability of wind farms in Greece in times of economic crisis: A Monte Carlo analysis for the treatment of emerging uncertainties.” στη θεματική περιοχή Financing απονεμήθηκε στους Γ. Κάραλη, Δ. Διακουλάκη και Α. Ζερβό κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου της European Wind Energy Association (EWEA) για το 2013 που πραγματοποιήθηκε 7-9 Φεβρουαρίου στη Βιέννη.