Στόχος της Future Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους μεταπτυχιακούς και απόφοιτους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, συνεργάζονται με έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε έργα με κοινωνική διάσταση.

Οι επερχόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος FUTURE LEADERS είναι οι κάτωθι:

Άνοιξη 2015:              Τε/11/3/2015 – Κυ/22/3/2015 δεχόμεθα αιτήσεις μέχρι: Δε/16/2/2015

Καλοκαίρι 2015:        Τε/15/7/2015 – Κυ/26/7/2015 δεχόμεθα αιτήσεις μέχρι: Δε/22/6/2015

Φθινόπωρο:              Τε/4/11/2015 – Κυ/15/11/2015 δεχόμεθα αιτήσεις μέχρι: Δε/12/10/2015

 

Συμμετέχοντες μπορεί να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων έως και 32 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στη σελίδα στο Facebook Future Leaders Greece.

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ και για το πρόγραμμα εδώ.