βραδιά-ερευνητή2-600x354

Το εργαστήριο ΕΒΕΟ, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΜοΚΕ-ΕΜΠ) και το ΕΠΙ.νοώ συμμετείχαν με επιτυχία στη Βραδιά του Ερευνητή 2015 ΕΜΠ στα ιστορικά κτήρια του ιδρύματος. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συναναστραφούν με μέλη και ερευνητές ώστε να μάθουν από κοντά για τις δραστηριότητες της ΜοΚΕ, ΕΠΙ.νοώ και του EBEO. Ορισμένες φωτογραφίες από την εκδήλωση παρουσιάζονται παρακάτω:

vradia_ereuni_2015_2

vradia_ereuni_2015_1

vradia_ereuni_2015_4

vradia_ereuni_2015_3