Το τελικό Συνέδριο του ερευνητικού έργου AEGIS αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του έργου και των προτάσεων πολιτικής που προκύπτουν τόσο στην ακαδημαϊκή  κοινότητα όσο και στους φορείς χάραξης πολιτικής. Το AEGIS στοχεύει να αναλύσει την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης και τις σχετικές στρατηγικές και πολιτικές με τη βοήθεια διάφορων επιστημονικών κλάδων και ερευνητικών μεθόδων, όπως τα οικονομικά, η θεωρία οργάνωσης, το στρατηγικό μάνατζμεντ, η οικονομική ιστορία, η οικονομική γεωγραφία, η κοινωνιολογία, κ.ά.

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί στα πιο σημαντικά εμπειρικά αποτελέσματα του έργου και θα χρησιμεύσει επίσης ως φόρουμ για συζήτηση των πιο σημαντικών επιπτώσεων/προτάσεων πολιτικής που προκύπτουν από την έρευνα  για την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, στο Συνέδριο δεν θα συμμετέχουν  αποκλειστικά εταίροι (ερευνητικές ομάδες) του AEGIS, αλλά και επιλεγμένοι ερευνητές στα θέματα  επιχειρηματικότητας καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής.

Έμπειροι σχολιαστές θα αξιολογήσουν κριτικά τα ευρήματα του έργου, ενώ οι προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές θα εξετάσουν θέματα που τέθηκαν από το ερευνητικό έργο, και επίκαιρα θέματα πολικής θα συζητηθούν στο αντίστοιχο στρογγυλό τραπέζι που έχει οργανωθεί. Το Συνέδριο έχει ως στόχο ένα ευρύ ακροατήριο (ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, στελέχη επιχειρήσεων, κοινωνικές οργανώσεις κτλ), σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το σύνθετο φαινόμενο της επιχειρηματικότητας από διάφορες οπτικές γωνίες.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου αυτού, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας θα έχει έντονη παρουσία με παρουσιάσεις άρθρων και posters διδακτορικών φοιτητών.
Δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.