Συμμετοχή στο Φοιτητικό Συνέδριο της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Μαίου 2018 στην Αθήνα στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ. Το ΕΒΕΟ συμμετείχε με μία εργασία:

Σιώκας, Γ., Σταμέλος, Π. και Δήμας, Π.: Αναζήτηση των Προσδιοριστικοί Παράγοντες για την Επιχειρηματική Ανάπτυξη των «Ευφυών Πόλεων». Περίληψη