Η ΜοΚΕ ΕΜΠ συμμετέχει ενεργά στο διεθνές συνέδριο 13th IEEE International Conference on BioInformatics & BioEngineering (IEEE BIBE 2013) το οποίο διεξάγεται στις 10-13 Νοεμβρίου στα Χανιά. Σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή του IEEE BIBE 2013 διοργανώνει ειδική συνεδρία με βασικό στόχο την προώθηση και ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των συμμετεχόντων και την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, καλύπτοντας αρχές της επιχειρηματικότητας και του mentoring, και υποστηρίζοντας την εκκίνηση νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων. Η ειδική συνεδρία αποτελείται από τρία μέρη:

α) Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης

β) Σύντομο σεμινάριο για τα απαραίτητα βήματα προς την ίδρυση μιας επιχείρησης

γ) Εξειδικευμένες συναντήσεις coaching ενδιαφερόμενων ομάδων με ειδικούς εμπειρογνώμονες

Συντονιστής και ομιλητής στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΜοΚΕ ΕΜΠ Καθηγητής κ. Γ. Καλογήρου με τη συμμετοχή των στελεχών της ΜοΚΕ ΕΜΠ Δρ. Ι. Καστέλλη και Δρ. Α. Λιβιεράτου. Στο σεμινάριο επιχειρηματικότητας εκτός από τα στελέχη της ΜοΚΕ ΕΜΠ θα συμμετέχουν οι Thérèse Schölvinck από το European Patent Office και ο συνεργάτης της ΜοΚΕ ΕΜΠ Johan Van den Bossche της SO Kwadraat (Βέλγιο).

Δείτε το Συνοπτικό Πρόγραμμα του συνεδρίου

Δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του συνεδρίου