Η Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με την Add2Value την Τρίτη 25/03/2015 στον χώρο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησε μία συνάντηση εργασίας ανάμεσα στα μέλη της  ΜοΚΕ και του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας και στη κ. Regina Summer Διευθύντρια του Δικτύου Swedish Network of Ιnnovation & Technology Transfer Support (www.snitts.se).

Το περιεχόμενο της παρουσίασης είναι εδώ.

Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν τα κομβικά χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Σουηδικού συστήματος καινοτομίας καθώς και η συνεισφορά του στην αποδοτική αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της μεταφοράς της τεχνολογίας και καινοτομίας της ακαδημαϊκής έρευνας, σε ένα σημαντικό μέσο δημιουργίας αξίας των Πανεπιστημίων προς όφελος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα η δημιουργία αξίας από τα Πανεπιστήμια προς όφελος της κοινωνίας αποτελεί από το 2005 επίσημα θεσμοθετημένη δέσμευσης του Σουηδικού κράτους διευρύνοντας τις παραδοσιακές λειτουργίες των ιδρυμάτων, οι οποίες μέχρι πρότινος περιοριζόντουσαν μόνο στην εκπαίδευση και έρευνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η αναφορά σε καινοτόμα χαρακτηριστικά του συστήματος για την σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, όπως για παράδειγμα η παραχώρηση πλήρους δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας στον ερευνητή/καθηγητή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένες φωτογραφίες από τη συνάντηση-εργασίας:

SNITTS_3

SNITTS_2

SNITTS_1

SNITTS_4