Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) με το ΣΕΒ, οργανώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013 σεμινάριο επιμόρφωσης των στελεχών της ΜοΚΕ από τον Βελγικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό So Kwadraat.

Συγκεκριμένα, στελέχη της So Kwadraat έκαναν μια εκτενή και λεπτομερή παρουσίαση της μεθοδολογίας τους σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης (coaching) ατόμων ή ομάδων που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την ίδρυση μιας επιχείρησης.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν τα στελέχη της ΜοΚΕ ΕΜΠ, της ΜοΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στελέχη του ΣΕΒ από την πρωτοβουλία “ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ”.

Δείτε φωτογραφίες από το σεμινάριο.


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10