Το ODI Athens της ΕΕΛ/ΛΑΚ πρόκειται να διεξάγει δωρεάν σεμινάριο εξειδίκευσης διάρκειας οχτώ(8) ωρών στα Ανοιχτά και Συνδεδεμένα Δεδομένα το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 και 12 Μαρτίου 2015 (4 – 8 μμ.) στο Innovathens.

Τα έξι (6) άτομα που θα επιλεχθούν για να συμμετέσχουν και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το σεμινάριο, θα λάβουν βεβαίωση και εντάσσονται στο μητρώο των ερευνητών του ODI Athens. Το μητρώο αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση των ερευνητών σε έργα ανοιχτών δεδομένων που υλοποιούνται από τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.

Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 10 π.μ.

Για εγγραφές εδώ.