Στο πλαίσιο των ετήσιων θερινών Σεμιναρίων της Ερμούπολης που διοργανώνει το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ) σε συνεργασία με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΒΕΟ/EΜΠ πραγματοποιεί Επιστημονικό Σεμινάριο για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Οικονομίας της Γνώσης.

Δείτε πληροφορίες από τα σεμινάρια: