Στo πλαίσιo του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Globelics που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ στην Αθήνα, οι εθελοντές αποτέλεσαν έναν σημαντικό μηχανισμό υλοποίησης αυτού. 

Τρεις μέρες πλήρους προγράμματος που εξελισσόταν παράλληλα σε 9 διαφορετικούς χώρους υποστηρίχθηκε από τους 133 εθελοντές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ κυρίως, αλλά και άλλων εννέα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων) που παρακολούθησαν τρία διαδραστικά σεμινάρια και πρακτική εξάσκηση στον χώρο του συνεδρίου. Στη συνέχεια κατανεμήθηκαν σε πέντε περιοχές καθηκόντων: υποδοχή στο αεροδρόμιο, μετακίνηση, εγγραφή στον συνεδριακό χώρο, ενημέρωση και επικοινωνία. Οι εθελοντές έγιναν μέρος της «οικογένειας» του Globelics και με επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και γρήγορες αναπροσαρμογές, βοήθησαν στην επίλυση προβλημάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.