Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του 9ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://9pesxm.chemeng.ntua.gr/_program

Επίσης, το πρόγραμμα της θεματικής ενότητας “Οικονομία-Διοίκηση Ι” μπορείτε να το βρείτε εδώ:

http://9pesxm.chemeng.ntua.gr/_view_session/7,

και το πρόγραμμα της θεματικής ενότητας “Οικονομία-Διοίκηση ΙΙ”  εδώ:

http://9pesxm.chemeng.ntua.gr/_view_session/12