Η πρωτοβουλία “Future Leaders” αποβλέπει στην δημιουργία μελλοντικών ηγετών μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων, προετοιμάζοντας προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα διοργανώνεται τρεις φορές το χρόνο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων. Οι συμμετέχοντες εργάζονται ανά ομάδες. Αντικείμενο του προγράμματος είναι αρχικά η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και στη συνέχεια η προετοιμασία, ανάπτυξη και παρουσίαση επιχειρησιακών πλάνων Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και φορέων με σημαντική κοινωνική επιρροή.

To 2012 προκρίθηκαν τρεις φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ: Οι Γιώργος Σιώκας και Έλενα Κριεμπάρδη που ανέπτυξαν και παρουσίασαν επιχειρησιακό πλάνο για ένα συνεταιρισμό τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του Πηλίου και ο Κυριάκος Καλλένος που έκανε το αντίστοιχο για τα ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS.

Οι περίοδοι διεξαγωγής των τριών φετινών κύκλων είναι οι εξής:

1ος Κύκλος: 2/4-13/4/14
2ος Κύκλος: 2/7-13/7/14
3ος Κύκλος: 29/10-9/11/14

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στον πρώτο κύκλο έως την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο www.futureleaders.gr ή να απευθυνθείτε στο email info@futureleaders.gr.