Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) διαθέτει δύο (2) θέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ένα μεγάλο μέρος από τα μαθήματα οικονομικής και διοικητικής επιστήμης που διεξάγονται στη Σχολή μας και να ενδιαφέρονται για μεγαλύτερη εμβάθυνση και πρακτική άσκηση σε θέματα βιομηχανικών οικονομικών και των σχετικών πολιτικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν και τον σχετικό ιστότοπο του ΙΟΒΕ στο www.iobe.gr  για να ενημερωθούν για τις ερευνητικές δραστηριότητές του Ιδρύματος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Α.Τσακανίκα, στο  atsaka@central.ntua.gr ή στο 210-7721737