Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» του 3ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο κάθε εργασίας ήταν η ανάλυση μιας συγκεκριμένης μεγάλης ή μεσαίας επιχείρησης με έμφαση σε θέματα όπως η στρατηγική της, ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσής της, οι κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες της, το μείγμα του ανθρώπινου δυναμικού της, η χρηματοικονομική της κατάσταση και εξέλιξη καθώς και οι μελλοντικές προοπτικές της.

Συνολικά παρουσιάστηκαν 20 εργασίες από διμελείς ομάδες φοιτητών, οι οποίες αφορούσαν τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, των καλλυντικών, των τροφίμων και αναψυκτικών, των τσιμεντοβιομηχανίας, των διυλιστηρίων, των ορυκτών/μετάλλων, και των τηλεπικοινωνιών.

 

IMG_20150119_122555

IMG_20150119_122550

IMG_20150119_121559

IMG_20150119_121555

IMG_20150119_121524

IMG_20150119_121519

IMG_20150119_115749

IMG_20150119_115745

IMG_20150119_114000

IMG_20150119_113958

IMG_20150119_112756

IMG_20150119_112752

IMG_20150119_111611

IMG_20150119_111608

IMG_20150119_111549

IMG_20150119_105804

IMG_20150119_105800

IMG_20150119_105245

IMG_20150119_103913

IMG_20150119_175528

IMG_20150119_175525

IMG_20150119_173525

IMG_20150119_173521

IMG_20150119_172609

IMG_20150119_172606

IMG_20150119_164547

IMG_20150119_164543

IMG_20150119_164540