Την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος «Ανάλυση Ανταγωνισμού και Έρευνα Αγοράς» του 6ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το αντικείμενο των εργασιών ήταν ο σχεδιασμός ενός σχεδίου μάρκετινγκ (marketing plan), το οποίο γενικά αποτελεί ένα από τα τμήματα του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) μιας εταιρείας. Συνολικά παρουσιάστηκαν 9 εργασίες από αντίστοιχες ομάδες φοιτητών, οι οποίες αφορούσαν την ανάπτυξη του μάρκετινγκ είτε ενός υπάρχοντος προϊόντος μιας υφιστάμενης εταιρείας είτε ενός νέου προϊόντος μιας υφιστάμενης εταιρείας είτε την ανάπτυξη του μάρκετινγκ μιας νέας εταιρείας. Τα θέματα εργασιών που επιλέχθηκαν από τους φοιτητές αφορούσαν τον κλάδο των τροφίμων, ποτών και καπνού, τον κλάδο των πλαστικών και τον κλάδο της πληροφορικής.