Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε ν’ ακούσετε το Δρ. Ευάγγελο Σιώκα Project Manager του έργου In*vent: Επιχειρώ Τεχνολογικά , ο οποίος μίλησε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω έργο.