Το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ διοργάνωσε εκδήλωση στην οποία ο Χρήστος Στυλιανίδης, Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, παρουσίασε την πρωτοβουλία rescEU. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει χαρακτηρισθεί ως ένα από τα 20 επιτεύγματα της ΕΕ για την περίοδο 2014-2019, έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ μέσω της αναβάθμισης των ικανοτήτων πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπως δασικών πυρκαγιών, μεγάλων πλημμυρών, και χημικών, βιολογικών και πυρηνικών ατυχημάτων-συμβάντων.

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στη σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων του ΕΒΕΟ του ΕΜΠ με θέμα: «Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη», διεξήχθη την Πέμπτη 9 Μαϊου 2019, στις 3-6 μμ. στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

 


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10