Ο Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο “Χαρτογράφηση επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας” σε σχετικό συνέδριο που διεξήχθη στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.