Ομιλία του επίκουρου καθηγητή ΕΜΠ Άγγελου Τσακανίκα στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου του Παρατηρητηρίου για την Κρίση – ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κρίσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Πολιτική και Πολιτικές για την Αλληλεγγύη και την Ανάπτυξη» (16 Δεκεμβρίου 2014, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) και τίτλο «Οικοδομώντας μια Εξωστρεφή Οικονομία από Κάτω προς τα Πάνω: Προάγοντας την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα» θα μιλήσει για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου παρουσιάζεται εδώ.

Η παρουσίαση  εδώ.