παγκοσμιοποίησηO Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου και ο Σταύρος Ιωαννίδης συμμετείχαν στη συγγραφή του βιβλίου “Παγκοσμιοποίηση: Οικονομικές, Πολιτικές, Πολιτισμικές Όψεις” από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης το 2003, στο οποίο επιμελητές ήταν οι Η. Κατσούλης, Μπ. Ανανιάδη και Στ. Ιωαννίδης. Συγκεκριμένα, ανέλαβαν τη συγγραφή του κεφαλαίου “Η Ελληνική Οικονομία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης”.

Σύνοψη του βιβλίου:

Η περιπλοκότητα των προβλημάτων που δημιουργούνται σε διεθνές επίπεδο, λόγω της αποδέσμευσης των εξελίξεων στην οικονομία και της ισχύος που αποκτούν οι πολυεθνκές εταιρείες και ευρύτερα οι global players, θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της έρευνας τα μέτρα που εθνικά κράτη, διεθνικές συσπειρώσεις αλλά και διεθνείς οργανισμοί λαμβάνουν για να επανακτήσουν ένα μέρος του ελέγχου των παγκοσμιοποιούμενων διαδικασιών που ήδη έχουν απολέσει.
Οι συγγραφείς των μελετών του ανά χείρας τόμου δεν εστιάζουν την προσοχή τους στις τρέχουσες διαμάχες του στενώς εννοούμενου πεδίου των διεθνών σχέσεων, ούτε επιχειρούν να καλύψουν όλες τις όψεις της παγκοσμιοποίησης. Η δυναμική της, άλλωστε, αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια εξαντλητικού ορισμού. Στόχος των συγγραφέων είναι να αναλύσουν επιμέρους πτυχές του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, εστιάζοντας στις τρεις βασικές του συνιστώσες: την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό.
Τις μελέτες του ανά χείρας συλλογικού τόμου διατρέχουν ερωτήματα, όπως:
– Είναι η παγκοσμιοποίηση όντως υπό εξέλιξη;
– Συντελεί στη σύγκλιση της οικονομίας και της πολιτικής σε διεθνές επίπεδο;
– Υπονομεύει ή ακυρώνει τον ρόλο του εθνικού κράτους;
– Διαφέρει από τη νεωτερικότητα;
– Είναι η οικονομία η βασική συνιστώσα της παγκοσμιοποίησης;
– Συνιστά, εν τέλει, η παγκοσμιοποίηση μια απειλή της πολιτισμικής ποικιλίας ή, αντιθέτως, τον προάγγελο εξελίξεων από τις οποίες όλοι μπορεί να ωφεληθούν;


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10