Ο Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο “Παραγωγική Ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας: Κατευθύνσεις, περιεχόμενο και προϋποθέσεις” στο Συνέδριο “Η Ελληνική Οικονομία: Από την Κρίση στην Ανάπτυξη” που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στις 4 και 5 Απριλίου.

Δείτε την παρουσίαση