Τη Δευτέρα 22/12/2014 ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό παίγνιο (business game) στο οποίο πήραν μέρος 9 τετραμελείς ομάδες φοιτητών του μαθήματος “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων” και το οποίο διεξήχθη κατά τη διάρκεια 6 ακαδημαϊκών ωρών από τις 10/11/2014. Στους φοιτητές των τριών πρώτων ομάδων δόθηκαν ως δώρα βιβλία-εγχειρίδια στο πεδίο των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Oloklhrwsh Business Game