Νικόλαος Κανέλλος

Ο Νικόλαος Κανέλλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στη γνωστική περιοχή της Οικονομικής και Στρατηγικής Ανάλυσης της Καινοτομίας και των Σύγχρονων Τεχνολογιών

Δημοσιεύσεις

Περιοδικά
 • Το περιοδικό Κ της Κυρ. Καθημερινής για το διαγωνισμό Καινοτομίας
Πρακτικά Συνεδρίων
 • Kanellos N. (2012): “Exploring the characteristics of knowledge-based entrepreneurs in Greece”, IC-ININFO 2012, Budapest, August 30 – September 3, 2012
 • Kanellos N. (2011): “A conceptual framework for analyzing knowledge-based entrepreneurship”, IC-ININFO 2011, Kos island, September 29 – October 3, 2011
Κείμενα Εργασίας
 • Κανέλλος Ν. (2012): «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου σε νέες ελληνικές επιχειρήσεις», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, 12-15 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2011): «Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, 7-10 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2010): «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, 9-11 Ιουλίου

Σεμινάρια/Ημερίδες

Σεμινάρια/Ημερίδες
 • Πρόγραμμα 9ου ΠΕΣΧΜ
 • 6η ανοιχτή εκδήλωση των FUTURE LEADERS
 • The 35th DRUID Celebration Conference 2013
 • 10ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με θέμα «Ευεπιχειρείν και αειφορία στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον»
 • Ημερίδα με θέμα: “Το ΟΠΑ ερευνά”
 • Ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα: «Χρηματοδοτικές δυνατότητες για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις»
 • Τριάντα πέντε χρόνια προς την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην Ελλάδα: Τι μπορούμε να μάθουμε από τη διαδρομή της;
 • Ημερίδα: “Χρηματοδοτικές δυνατότητες για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις”
 • Κανέλλος Ν. (2012): «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας: Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου σε νέες ελληνικές επιχειρήσεις», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2012, 12-15 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2011): «Αξιοποιώντας Ανοιχτές Υποδομές και Ανοιχτό Περιεχόμενο στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011, 7-10 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος (2010): «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2010, 9-11 Ιουλίου
 • Ε. Σιώκας και Ν. Κανέλλος, 2010, «Η διαδραστική μάθηση ως μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων: μια νέα προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», Σεμινάρια της Ερμούπολης
 • Κανέλλος N. (2009). «Οι νέες τεχνολογίες στον ξενοδοχειακό κλάδο: στρατηγική και προοπτικές». Για το σεμινάριο της Ερμούπολης με τίτλο: «Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου και των απομακρυσμένων περιοχών»

Στοιχεία Επικοινωνίας

Νικόλαος Κανέλλος
Οικονομολόγος, MSc, PhD

Τηλέφωνο: +30 210 7723200

Email: nikos.kanellos@yahoo.gr

Αναλυτικό βιογραφικό: pdf


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10