Δείτε την παρουσίαση του Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συμβουλίου του ΕΜΠ -παρουσία και των πρυτανικών αρχών- σχετικά με τη δραστηριότητα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ