Προπτυχιακά Μαθήματα

Στατιστική για Μηχανικούς

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Άγγελος Τσακανίκας, Χρήστος Κουκουβίνος
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου, Άγγελος Τσακανίκας
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Εισαγωγή στην Οικονομία

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Άγγελος Τσακανίκας
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γνώσης

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου, Εμμανουήλ Κούκιος
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Ανάλυση Ανταγωνισμού / Έρευνα Αγοράς

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Δανάη Διακουλάκη
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Ανάλυση Ανταγωνισμού / Έρευνα Αγοράς

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Τεχνολογία, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου, Άγγελος Τσακανίκας
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου, Ιωάννα Καστέλλη, Ευάγγελος Σιώκας
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου, Άγγελος Τσακανίκας
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική)

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Γιάννης Καλογήρου
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Οικονομική της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Δανάη Διακουλάκη
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Wind Farm Technology: Economics of Renewable Energy Sources

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Δανάη Διακουλάκη
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος

Economics of Renewable Energy Sources

Υπεύθυνοι Μαθήματος :
Δανάη Διακουλάκη
Υποστήριξη – Επιστημονικοί Συνεργάτες :
Γιώργος Σιώκας, Πέτρος Δήμας, Δημήτρης Σταμόπουλος