Ο Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου θερμοκοιτίδας  ΕΠΙ.νοώ και του προγράμματος επώασης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων In*vent ICT Α. Τσακανίκας, παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Σ. Εμμανουήλ και την εφημερίδα “Ναυτεμπορική” στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της α’ κύκλου  του προγράμματος  In*vent ICT με τίτλο “Κερδίζει ενδιαφερόμενους η θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ”.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η απήχηση του προγράμματος In*vent ICT και η γενικότερη κινητικότητα που παρουσιάζεται στο ελληνικό οικοσύστημα της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και η σημαντικότητα της διασύνδεσης των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με την αγορά αλλά και την εξασφάλιση της απαραίτητης για την επιβίωση και ανάπτυξη τους χρηματοδότησης.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Το άρθρο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής και μπορείτε να το βρείτε εδώ.