Ο Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ιωάννα Καστέλλη, Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας και συντονίστρια της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ δημοσίευσαν κείμενο στο πλαίσιο της σειράς “Κατανοώντας την ελληνική κρίση: Απαντήσεις σε δέκα καίρια ερωτήματα για την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία”, που αποτελεί πρωτοβουλία του ΕΛΙΑΜΕΠ και του «Παρατηρητηρίου για την Κρίση».

Πρόκειται για το πρώτο κείμενο της σειράς και έχει τίτλο: “Είναι αλήθεια ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους αρκεί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;”.

Δείτε τη σύνοψη του κειμένου

Δείτε το πλήρες κείμενο

Την σειρά των κειμένων μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ σύντομα άρθρα που συνοψίζουν τα κυριότερα ευρήματά τους θα δημοσιεύονται στην Ηuffington Post.