Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών προσφέρει το προπτυχιακό μάθημα επιλογής Καινοτομικός Μηχανολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων. Το μάθημα αυτό του 8ου εξαμήνου είναι ελεύθερο προς παρακολούθηση για φοιτητές/τριες όλου του ΕΜΠ. 

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα υπάρχει:

  • Mentoring όλων των ομάδων από την ιδέα μέχρι το πρωτότυπο,
  • Συνεργασία με φοιτητές/τριες ΟΠΑ σε κάθε ομάδα για παράλληλη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και
  • Ομιλίες και workshops παράλληλα με την διδασκαλία. 

Πρώτο μάθημα/ενημέρωση: Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 17:00, Αμφιθέατρο Ζ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Πέμπτη, ίδια ώρα και μέρος. More info.

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του ΕΜΠ, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του μαθήματος, δικαιούνται να κάνουν αίτηση για το βραβείο Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας από 1 Μαϊου έως 20 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο περιλαμβάνει ειδική βεβαίωση απονομής, συμβολικό χρηματικό ποσό [1.000€ (1ο βραβείο), 500€ (2ο βραβείο)] και έκθεση των βραβευμένων εργασιών στο ΕΜΠ. 

More info. Η πρόσκληση είναι info.

Για το 2015, η ομάδα mindspace (facebook) θα συμμετέχει στην διεξαγωγή του μαθήματος “Καινοτομικός Μηχανολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων” και του διαγωνισμού για το “Βραβείο Καινοτομικής Φοιτητικής Εργασίας” της Επιτροπής Καινοτομίας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών.