Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακό – 7000101 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, Δρ. Ιωάννα Καστέλλη, Δρ. Ευάγγελος Σιώκας ΕΜΠ/eclass Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων » Μεταπτυχιακό » ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Περιγραφή μαθήματος

Η διαχείριση της καινοτομίας αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται και λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο και ταχύτατα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Στο μάθημα συνδέεται η έννοια της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και δίδεται έμφαση στο ρόλο της ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού μοντέλου ώστε να αξιοποιηθεί μια καινοτομία.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος καλύπτουν την κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τις στρατηγικές ανάπτυξης της καινοτομίας, την πορεία από την ιδέα στην καινοτομία και το επιχειρείν, την ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και επιχειρηματικού σχεδίου, τους τρόπους χρηματοδότησης μιας νεοφυούς επιχείρησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης (knowledge-based entrepreneurship) και σε παραδείγματα επιχειρηματικών εγχειρημάτων που βασίζονται στην ανάπτυξη, αξιοποίηση και εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Κωδικός: 7000101
Κατηγορία: Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων » Μεταπτυχιακό » ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διδάσκοντες:

Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Διευθυντής Εργαστηρίου Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, Επ. Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ

Δρ Ιωάννα Καστέλλη, ΕΔΙΠ ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Συντονίστρια ΜοΚΕ ΕΜΠ

Δρ Ευάγγελος Σιώκας, επιστημονικός συνεργάτης ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Συντονιστής της Θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες του Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

2. Η έννοια της καινοτομίας.

3. Στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.

4. Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας.

5. Έννοια – Θεωρίες – Μορφές Επιχειρηματικότητας.

6. Από την ιδέα και την έρευνα στην ίδρυση μιας επιχείρησης.

7. Η σημασία και τα περιεχόμενα ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

8. Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού και σχέδιο marketing.

9. Η επιλογή της τεχνολογίας.

10. Σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας.

11. Σχέδιο χρηματοδότησης και χρηματοοικονομικό πλάνο.

12. Μορφές στήριξης της επιχειρηματικότητας (awareness-acceleration-incubation).

13. Πηγές και μορφές χρηματοδότησης.


Notice: Undefined variable: sfbap1_show_photos_from_twitter in /var/www/liee.chemeng.ntua.gr/wp-content/plugins/wp-social-feed/includes/sfbap1-shortcode.php on line 10