«Καινοτομία και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλών τεχνολογιών», ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Υπ. Παιδείας, 2010-2014.