• «Η τιμολόγηση των διασυνδέσεων μεταξύ τηλεπικοινωνιακών εταιρειών: Θεωρητική ανάλυση, διεθνής πρακτική και ελληνική πραγματικότητα» (Ερευνητική σύμπραξη ΕΒΕΟ/ΕΜΠ-ΟΠΑ), (Επιστημονικός υπεύθυνος για την ομάδα του ΕΜΠ, με γενικό επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή Θ.Λιανό του ΟΠΑ ), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, 1996-1997. Ειδικότερα, το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ ανέπτυξε για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο ένα τεχνικοοικονομικό υπόδειγμα, τύπου bottom-up για τον προσδιορισμό των τελών διασύνδεσης.