• «Η ελληνική επιχείρηση και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών», Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 1997-1998.