• «Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας»,   Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Γραφείο Εξυπηρέτησης φοιτητών και νέων αποφοίτων ΕΜΠ, (ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας), 1999-2000.