Το ΕΠΙ.νοώ Business Seminars του ΕΠΙ.νοώ διοργανώνει στις 20 & 21 Οκτωβρίου ένα σεμινάριο με τίτλο “Project Management Basics“.

ΕΠΙ.νοώ-Busines-Seminars

Το σεμινάριο αυτό:

  • Αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Στοχεύει: να παρουσιάσει τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων καθώς και τη μεθοδολογία επιλογής και αξιολόγησης έργων, καθώς και να παράσχει βασικά εργαλεία στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου.
  • Γιατί η αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση έργων  (Project Management) αποτελεί διεθνώς βασικό κριτήριο επιτυχίας πολλών projects και συχνά στοιχείο επιλεξιμότητας.
  • Οι εισηγητές: Αχιλλέας Γκέκας, Μηχανικός -Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων (ProjectManagement Consultant) Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Πολύβιος Καλαντζής: Σύμβουλος Επιχειρήσεων Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ με Master σε Process Engineering & Economics – LUT, UK. Simon I. Frances: Chemical Engineer Master Business Administration Project Management Management Consulting General Management
  • Βεβαιώσεις: Τα ΕΠΙ.νοώ Business Seminars παρέχουν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
  • Πρόσθετο υλικό: αναλυτικές σημειώσεις εισηγητή και ψηφιακό υλικό, οδηγός βέλτιστων πρακτικών (φόρμες & παραδείγματα)
  • Εγγραφές: Οι εγγραφές είναι δωρεάν ωστόσο ενόψει του περιορισμένου αριθμού των θέσεων και για την ομαλή διεξαγωγή των σεμιναρίων θα υπάρξει αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015.
  •  Seminar Contents

Για να συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, πατήστε εδώ.