Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, διοργάνωσε στη Χίο την περίοδο 2-6 Ιουλίου 2012, 5-ημερο Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας με στόχο να καθοδηγήσει τους φοιτητές στο να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη.

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς», Μέρος Α, Γιάννης Καλογήρου

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς», Μέρος Β, Γιάννης Καλογήρου

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς», Μέρος Γ, Γιάννης Καλογήρου

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς», Μέρος Δ, Γιάννης Καλογήρου

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα summerschool