Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας

O Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης Καλογήρου, η Διδάκτωρ ΕΜΠ Αιμιλία Πρωτόγερου και η Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αναστασία Κωνσταντέλου επιμελήθηκαν επιστημονικά και συμμετείχαν στη συγγραφή του προλόγου του βιβλίου “Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας”, στο οποίο είναι συγγραφείς οι Margaret A. White και Garry D. Bruton.

Περίληψη

Η αποτελεσματική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και η διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα συνιστούν σήμερα σημαντική πρόκληση για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, με στόχο την εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το βιβλίο τοποθετεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των απαιτήσεων των σύγχρονων αγορών. Στόχος είναι να συνδεθεί η τεχνολογία με την επιχειρηματική στρατηγική και να παρουσιαστεί μια σφαιρική εικόνα για τα θέματα που αφορούν τη διαχείρισή της. Η πρωτοτυπία στην προσέγγιση έγκειται στο ότι αναγνωρίζεται πως η διαχείριση της καινοτομίας δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνολογικό αλλά ούτε και αμιγώς επιχειρηματικό μέλημα. Αντιθέτως, είναι ένα πεδίο που απαιτεί την υιοθέτηση μιας σύνθετης προσέγγισης. Τα ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο αφορούν ιδιαίτερα τη χώρα μας που δεν μπορεί πλέον παρά να στραφεί προς τη συστηματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών που απαιτούν διασύνδεση με την οργάνωση της εργασίας και της παραγωγής, θεσμικές μεταβολές, αλλαγή νοοτροπίας, δυνατότητα σχεδιασμού και  υλοποίησης σύνθετων τεχνολογικών έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς.

Περιεχόμενα

Ο πίνακας περιεχομένων του βιβλίου βρίσκεται εδώ.

Ενδεικτικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο “Εν είδει εισαγωγής στην ελληνική έκδοση” βρίσκεται εδώ.