Προσκεκλημένος Ομιλητής

Οργάνωση Σεμιναρίων – Ημερίδων

Συμμετοχή σε Σεμινάρια/Ημερίδες

Hμερήσιος/Περιοδικός Τύπος

Εκπαιδευτικές Εκδρομές – Επισκέψεις

Βραβεία – Διακρίσεις

Άλλες Δραστηριότητες – Ειδικές Εκδόσεις